O aplikaci

Aplikace CityVizor je postavená na otevřených datech o hospodaření měst a obcí. Cílem projektu je nabídnout městům a obcím jednoduchou možnost vizualizovat data o hospodaření a dát je do kontextu takovým způsobem, aby byla srozumitelná pro širší veřejnost. Využití aplikace je nabízeno zdarma každému městu nebo obci, které projeví zájem se zapojit. Je postavena na principu sdílené služby a provoz zajištuje spolek Otevřených měst. Aplikace byla vyvinuta pracovníky Ministerstva financí.

Vývoj probíhal v odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka pod záštitou náměstka pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit Tomáše Vyhnánka.

Licenční podmínky

Zdrojové kódy aplikace

Ministerstvo financí uvolnilo zdrojové kódy aplikace pod volnou licencí GNU GPL v3, což znamená mimo jiné, že každý nabyvatel licence, který akceptuje její podmínky, získává právo modifikovat dílo, kopírovat ho a dál rozšiřovat toto dílo i jakoukoli odvozenou verzi.

Plný text licence naleznete na této adrese: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

Neoficiální a nezávazný český překlad licence najdete na této adrese: https://jxself.org/translations/gpl-3.cz.shtml

Data

Za správnost dat zodpovídají jednotlivé organizace, které aplikaci využívají. Ministerstvo financí ani spolek Otevřená města za správnost dat nezodpovídají.

Technické informace

Zdrojový kód

Zdrojový kód aplikace naleznete na GitHubu v repozitářích otevrena-data-mfcr/CityVizor a otevrena-data-mfcr/CityVizor-server. Uvítáme jakékoliv konstruktivní připomínky.

Podpora prohlížečů

Chrome

Podpora pro aktuální verze

Firefox

Podpora pro aktuální verze

Internet Explorer / Edge

Opera

Podpora pro aktuální verze

Safari

Netestováno

Použité technologie

Backend

Frontend